psychosociale therapie & familieopstellingen

RICHARD BRAUN

GRONINGEN & APPELSCHA

© Ons nieuwe plan / Richard Braun 2018UW PRIVACY


Website

Voor het goed functioneren gebruikt mijn website cookies. Ik gebruiken cookies om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten


Therapie/behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen indien nodig, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·     zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·     er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·     Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·     Indien nodig en zo met u afgesproken voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·     of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·     Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

     Uw naam, adres en woonplaats

     uw geboortedatum

     de datum van de behandeling

     een korte omschrijving van de behandeling 'psychosociaal consult'

     de kosten van het consult


Richard Braun 2023

.